Artist: Musekiwa Chingodza

Recorded by Dan Pauli in Santa Fe, New Mexico, during Musekiwa’s 2006 visit, Kutema Musasa is truly a solo album. The mood of the album is sweet and meditative, enjoyable for listeners of all ages.

Tracks:

  • Nhemamusasa
  • Chikokiyana
  • NdofambaNaye
  • Ndizarurire
  • Chikende
  • Dande
  • Shumba Yangwasha
  • Nyamamusango
  • Taireva
Prices